leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/lsvn.vn 

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tiến hành tự kiểm tra đối với 105 thông tư do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền; kiểm tra, trả lời theo yêu cầu của các bộ đối với 150 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiến hành tự kiểm tra văn bản theo thẩm quyền có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng. Kết quả tự kiểm tra và kiểm tra cho thấy, các văn bản quy phạm pháp luật đều được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, nội dung phù hợp với quy định pháp luật.

HOÀNG HÀ