Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy, Ban chỉ đạo 50 (BCĐ 50) các cấp trong toàn Sư đoàn 365 luôn phát huy vai trò, chức năng, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50.

Các cơ quan thường trực BCĐ 50 thực hiện tốt chức năng tham mưu, là trung tâm hiệp đồng để tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện mục tiêu của Cuộc vận động 50, đề xuất các biện pháp để quản lý tốt, khai thác hiệu quả VKTBKT bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật và các nhiệm vụ đột xuất khác…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình, tranh vẽ tại sơ kết Cuộc vận động 50 Trung đoàn 228. 
leftcenterrightdel
 Trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2020-2024 của Trung đoàn 284.

Để việc thực hiện Cuộc vận động 50 đi vào hiệu quả, thực chất, thời gian qua các đơn vị trong Sư đoàn 365 đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 kết hợp chặt chẽ với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác...

Tin, ảnh: QUANG MÙI

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.