* Sáng 4-6, Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) tổ chức Lễ tuyên thệ CSM với sự tham dự của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2024, Lữ đoàn 45 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đánh giá cao đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo trong giáo dục, rèn luyện, huấn luyện, quản lý CSM; nhất là chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc bám nắm, động viên, giúp đỡ CSM ngay từ ngày đầu nhập ngũ; quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, kỹ thuật với chiến thuật, huấn luyện từ thấp đến cao, từ cơ bản đến phức tạp... nên kết quả huấn luyện có nhiều tiến bộ.

Đây là tiền đề cơ bản để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...  (THANH SƠN)

* Dự Lễ tuyên thệ CSM, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu các chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) luôn nhận thức sâu sắc về vinh dự, trách nhiệm của mình, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Khi về đơn vị mới, từng chiến sĩ nhanh chóng bước vào thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực cao nhất, tích cực luyện tập nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị... Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện bộ đội; thường xuyên quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi để chiến sĩ phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. (ANH DŨNG)

* Sáng 4-6, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tới dự Lễ tuyên thệ CSM của Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học). Năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 86 đã chủ động đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai làm công tác chuẩn bị chu đáo để tiếp nhận, quản lý và huấn luyện CSM. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện CSM của đơn vị cao hơn năm trước, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tại buổi lễ, đại diện CSM bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương và đơn vị, luôn đoàn kết, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau để không ngừng tiến bộ; tích cực cống hiến, góp phần xây dựng Binh chủng Hóa học vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”... (CHÍ DŨNG)