Tại cuộc diễn tập, Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4 đã bảo đảm vượt sông cho phương tiện xe kéo pháo lần lượt lên phà, cơ động qua sông đúng kế hoạch. Trong điều kiện đêm tối, dòng chảy mạnh nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ nên các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành nội dung đã xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật khi vượt sông.

Thông qua thực hành vượt sông giúp các cấp đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, kết quả huấn luyện, rèn luyện của các đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

leftcenterrightdel

Các xe kéo pháo thực hành lên phà.

leftcenterrightdel

Các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ bảo đảm từng chuyến phà vượt sông an toàn. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 550 nỗ lực bảo đảm từng chuyến phà cập bến an toàn. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Công tác hiệp đồng, chỉ huy chặt chẽ giữa người chỉ huy và các bộ phận giúp các phương tiện vượt sông đúng kế hoạch. 

Tin, ảnh: HỮU NHIỆM