Báo cáo Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 đánh giá từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124 và Đề án, cụ thể hóa thực hiện ”Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam” sát với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị. 

Quá trình thực hiện nội dung giáo dục chính trị, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy... Các cơ quan, đơn vị phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở và các lực lượng, phương tiện tham gia giáo dục chính trị. Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy chính trị; coi trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Hằng năm, Cục Chính trị biên soạn từ 2 đến 3 chuyên đề, các đơn vị biên soạn từ 1 đến 2 chuyên đề giáo dục chính trị. Từ năm 2011 đến nay, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức 29 lớp tập huấn cho hơn 1.880 lượt cán bộ, 6 đợt hội thi cán bộ giảng dạy chính trị các cấp; quân số tham gia 4.077 lượt cán bộ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ. Các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt hình thức, phương pháp kiểm tra giáo dục chính trị cho các đối tượng: Viết chuyên đề sĩ quan, vấn đáp, viết thu hoạch, trắc nghiệm...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc bố trí ngân sách từ nguồn trên cấp để xây dựng hội trường, thư viện, phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, phòng sinh hoạt đại đội, phòng học chính trị, cải tạo cảnh quan môi trường. Trong đó đã đầu tư, trang bị hơn 60 bộ máy trình chiếu, trị giá gần 2 tỷ đồng (100% đơn vị cấp đại đội và tương đương); 30/30 Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã mua sắm trang bị máy trình chiếu bằng nguồn kinh phí địa phương.

Kết quả kiểm tra nhận thức giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng, 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Thời gian tới, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề ra nhiệm vụ, giải pháp đó là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như triển khai thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án tại đơn vị. Kết hợp hiệu quả công tác giáo dục chính trị với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ thống nhất; tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, xác định nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát đúng, tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị và Đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục, tuyên truyền; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, hội thao cho đội ngũ làm công tác giảng dạy chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục gắn với thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt học tập; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục theo nhiệm vụ...

Tin, ảnh: MINH MẠNH