leftcenterrightdel
Quang cảnh đối thoại. 

Tại đơn vị, với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Tư lệnh Quân khu 1 cùng đại diện các cơ quan đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp các ý kiến về các chế độ chính sách, kiến nghị về tổ chức biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện, sinh hoạt tại đơn vị; cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; đồng thời gợi mở bộ đội góp ý về các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành của cán bộ, chỉ huy đơn vị; việc giải quyết mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới; công tác cán bộ, cũng như việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...

Qua đối thoại và giải đáp trực tiếp đã góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thêm an tâm tư tưởng, đoàn kết thống nhất, tích cực, tự giác trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng, củng cố quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở; đồng thời đây cũng là dịp để Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, các cơ quan Quân khu trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; làm cơ sở xây dựng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ