Cụ thể: Hoạt động, neo đậu khu vực giữa Biển Đông là 109 tàu với 2.732 người; hoạt động ven bờ, các vùng biển khác có 6.613 tàu, 36.280 người; neo đậu tại bến có 40.608 tàu, 204.051 người; có 123.729 lồng bè nuôi trồng thủy sản, 9.566 người.

*Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 6 và mưa lũ do hoàn lưu bão, Bộ Tổng tham mưu có Công điện số 54 /TK ngày 8-11, yêu cầu: Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão và mưa lũ và hoàn lưu sau bão, tuyệt đối không chủ quân; rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án, có biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội, kho tàng, doanh trại và vũ khí, trang bị kỹ thuật; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động giúp dân ứng phó với bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị tăng cường cập nhật với diễn biến của bão số 6, phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân, nhất là các khu vực ngập lụt, đô thị, vùng trũng thấp, kịp thời sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu thông báo cho các tàu cá, tầu thuyền du lịch, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão số 6 để di chuyển, tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn các khu vực neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú; chủ động đề nghị chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho phương tiện và khách du lịch, người trên lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển, Binh đoàn 18 có biện pháp bảo đảm an toàn cho các phương tiện đang hoạt động trên biển; duy trì lực lượng, phương tiện, chủ động tham gia cứu hộ - cứu nạn khi có lệnh.

Ngay sau bão, chủ động điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống sản xuất.

Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí, làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin kịp thời hoạt độngg của bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch hiệp đồng và nhiệm vụ đã phân công và báo cáo về Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn để giúp Bộ theo dõi, chỉ đạo.

HÀ KHÁNH