Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra các nội dung hoạt động SSCĐ, đoàn công tác đánh giá: Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác trực SSCĐ, bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, địa phương...

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra.

Để thực hiện tốt công tác SSCĐ thời gian tới, nhất là nhiệm vụ SSCĐ trong dịp 30-4, 1-5; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn công tác yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc đối với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, tăng cường huấn luyện cho bộ đội các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM