Trường Cao đẳng Trinh sát có chức năng nhiệm vụ đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các ngành Trinh sát đặc nhiệm, Trinh sát kỹ thuật và Quân báo nhân dân... Từ tháng 9- 2019 đến nay, Ban Giám hiệu nhà trường đã 3 lần rà soát, bổ sung, chỉnh sửa quy chế giáo dục, đào tạo.

Quá trình triển khai thực hiện đã phát huy vai trò cơ quan chức năng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy chế; phát huy dân chủ trong hoạt động đào tạo, huấn luyện, hướng đến việc đánh giá thực chất, khách quan chất lượng dạy học. Đặc biệt Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục, đào tạo; thực hiện đúng quy trình xây dựng chương trình khung đào tạo và các kế hoạch, chương trình đào tạo, lịch huấn luyện bảo đảm đảm đầy đủ, khoa học.

leftcenterrightdel
Trung tướng Ngô Minh Tiến, kết luận hội nghị 

Nhà trường cũng đã xây dựng chương trình đào tạo, lịch huấn luyện cho từng học kỳ; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp, tiến trình biểu huấn luyện phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời điều hành huấn luyện chặt chẽ, chú trọng việc việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học; phát huy hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin trong huấn luyện.

Thực hiện nghiêm các hướng dẫn của trên về nâng cao chất lượng thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo..., nhà trường đã tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi, đáp án; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi, kiểm tra, giám sát huấn luyện.

leftcenterrightdel
Nữ quân nhân Tiểu đoàn 5, huấn luyện võ tay không.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy của Trường Cao đẳng Trinh sát thời gian qua; đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Trinh sát tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; kế hoạch thực hiện chủ trương “ Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”...

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các "Chiến đấu viên" Tiểu đoàn 3 (Trường Trung cấp Trinh sát), huấn luyện phương pháp ngụy trang.

Tiếp tục đổi mới công tác tác quản lý, điều hành huấn luyện, chương trình đào tạo, phương pháp dạy, học, phương pháp đánh giá kết quả đào tạo theo hướng dạy thực chất, học thực chất phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Tăng cường huấn luyện, rèn luyện cho học viên có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, khả năng chịu đựng trong những điều kiện khó khăn, phức tạp, khắc nghiệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu khi ra trường.

Cùng với từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu nhà trường từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện. Chú trọng việc đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và hệ thống thao trường huấn luyện thể lực của nhà trường theo đúng tiêu chuẩn và đáp ứng tốt lưu lượng đào tạo, nhiệm vụ tăng thêm của nhà trường trong thời gian tới.

Thường xuyên làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn trường; phát huy vai trò cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới; tăng cường quản lý kỷ luật, duy trì nền nếp chính quy; thực hiện nghiêm Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG