Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT và Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ TN-MT, các cơ quan chức năng Bộ TN - MT và Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được nghe cơ quan chức năng BQP báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng; nêu 9 nội dung BQP đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013; các vấn đề đang vướng mắc cần được Bộ TN-MT quan tâm phối hợp với BQP giải quyết. Hội nghị đã thảo luận, nhằm cụ thể hóa chủ trương, nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 6-9-2018 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai" (trong đó có đất quốc phòng); chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung sửa đổi, bổ sung pháp luật đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao kết quả hoạt động phối hợp giữa hai Bộ TN-MT và BQP, nhất là trong xử lý chất độc/dioxin tồn lưu sau chiến tranh, bảo vệ TN-MT; phòng ngừa, xử lý sự cố môi trường, ô nhiễm hóa chất... Trong thời gian tới, Bộ TN-MT chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với BQP nghiên cứu, tìm các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm đúng quy định pháp luật; góp phần tạo nguồn lực cho công tác quân sự, quốc phòng và an ninh.

Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao, cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ TN-MT trong thời gian qua, góp phần giúp BQP hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng BQP đề nghị lãnh đạo và các cơ quan chức năng Bộ TN-MT tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tồn tại, nhằm giúp BQP quản lý, sử dụng đất quốc phòng hiệu quả trong thời gian tới.

Tin, ảnh: ĐÌNH XUÂN