Dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Cục Tác chiến đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời văn bản của các cấp về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đạt được một số kết quả, đáp ứng kịp thời những mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị.  

Với 2 nhiệm vụ, dự án được giao, gồm: Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất và công trình quốc phòng” và Dự án “Xây dựng hệ sinh thái số phục vụ diễn tập”, Cục Tác chiến đã khảo sát yêu cầu, phân tích quy trình nghiệp vụ; xây dựng, lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị chức năng liên quan và hoàn thành đề cương, dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giải trình các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ liên quan gửi cơ quan thẩm định, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Bên cạnh đó, Cục Tác chiến cũng đã nghiên cứu văn bản hướng dẫn của các cấp, tổ chức rà soát tái cấu trúc, đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý vùng trời lên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng. Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khảo sát yêu cầu, lập dự toán kinh phí bảo đảm xây dựng phần mềm, mua sắm trang bị tích hợp 15 thủ tục hành chính và báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đến nay, đã hoàn thành xây dựng phần mềm, tiến hành đưa vào sử dụng thử nghiệm 5 thủ tục hành chính và đang tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Viettel hoàn thành xây dựng, đẩy nhanh tiến độ triển khai 10 thủ tục hành chính còn lại.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận Cục Tác chiến đã có nhiều cố gắng trong xây dựng cơ sở dữ liệu về đất quốc phòng và công tác cải cách hành chính, đồng thời yêu cầu Cục Tác chiến tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời những chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và các cơ quan chức năng trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá trong nâng cao chất lượng công tác.

Cục Tác chiến cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất quốc phòng, kết nối, chia sẻ với các ngành, lĩnh vực có liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Cùng với đó, liên tục cập nhật các văn bản pháp quy để nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các thủ tục hành chính cho phù hợp; tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, tăng cường theo dõi, đôn đốc các bộ phận trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy trình, thủ tục.

NGỌC HÂN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.