Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC; tuân thủ nghiêm các quy trình nghiệp vụ về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện TTHC.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC; tiến hành kiểm tra công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số đối với một số đơn vị; tổ chức các buổi làm việc với cơ quan, đơn vị về cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác hành chính. Bộ Quốc phòng đã ban hành 3 quyết định công bố TTHC thay thế và bãi bỏ TTHC. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được thực hiện tốt. Bộ Quốc phòng đã tổ chức bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ cho Phòng tiếp công dân thuộc Thanh tra Bộ Quốc phòng; hợp nhất Cổng Thông tin một cửa điện tử với Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Quốc phòng, vận hành tại địa chỉ: dichvucong.mod.gov.vn.

Một số cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác cải cách TTHC tiêu biểu như: Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Văn phòng Bộ Quốc phòng...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách TTHC; biểu dương Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị, phục vụ tốt công tác tổ chức hội nghị.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu tham dự hội nghị cải cách thủ tục hành chính.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, thời gian tới, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về cải cách TTHC. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kết quả cải cách TTHC; xác định cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu được giao. Công tác cải cách TTHC cần phải toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, tạo bước đột phá, có kết quả, sản phẩm cụ thể, không chung chung.

Các đơn vị cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhưng bảo đảm yêu cầu quản lý đúng quy định pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để tái sử dụng, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ phải khai báo, cung cấp thông tin một lần.

Nghiên cứu, cơ cấu lại quy trình giải quyết công việc, cắt giảm các bước, các thành phần hồ sơ, các thông tin không cần thiết trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành được các cơ quan nhà nước chia sẻ, bảo đảm thời gian giải quyết nhanh nhất, tốn ít chi phí nhất nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý và đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; định kỳ khảo sát, đo lường đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; niêm yết công khai các thủ tục, phí, lệ phí theo quy định; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về TTHC tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và cơ quan đơn vị ưu tiên thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0 như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... vào công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thuộc phạm vi quản lý; kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan nhà nước; duy trì và triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, công tác nghiệp vụ...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục mở rộng, triển khai thực hiện cải cách TTHC, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: CẨM THANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.