Đây là số cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan: Quân lực, cán bộ, tài chính, quân y, đến từ 31 đơn vị khối các học viện, nhà trường, bệnh viện, tổng công ty trực thuộc bộ trong toàn quân. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Cao Xuân Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt những nội dung mới về chế độ, chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phương thức quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội; hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ, các quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn quân.

Tại lớp tập huấn, các học viên có dịp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, trong đó có chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn quân, đã luôn bám sát thực tiễn, chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương nhiều chủ trương, biện pháp để quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn quân.

Cùng với đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan và với bảo hiểm xã hội các địa phương trong triển khai thực hiện, kịp thời thống nhất giải quyết những vướng mắc nảy sinh, bảo đảm đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định của pháp luật...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Căn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, bảo đảm sát thực tế, phù hợp đặc thù quân sự, hướng vào chăm lo nâng cao chất lượng mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
250 cán bộ, nhân viên đến từ các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, tổng công ty về tham dự lớp tập huấn. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các học viện, nhà trường, bệnh viện, tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở đơn vị mình; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để hòa nhập vào quá trình chuyển đổi số quốc gia ngành bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, cơ quan bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị trong toàn quân; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan ở Trung ương, địa phương, kịp thời tham mưu đề xuất, giải quyết những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, quan tâm hơn đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG