Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thiếu tướng Đoàn Minh Định, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu Cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan...

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật năm 2023 do Thiếu tướng Đoàn Minh Định, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình bày, nêu rõ: Trong năm 2023, các đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, hoàn thành 100% kế hoạch nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật trong năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật đã khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, thực hiện đúng quy trình, quy định, tiến độ thời gian, bảo đảm chất lượng, tính pháp lý của sản phẩm, hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất vật tư kỹ thuật trong năm 2023, góp phần đưa hoạt động nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật vào nền nếp.

Năm 2024, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, tác động không nhỏ đến công tác nghiên cứu, sản xuất, mua sắm vật tư kỹ thuật, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị được giao nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật chủ động rà soát, đánh giá đúng thực trạng năng lực công nghệ, cũng như nhu cầu vật tư kỹ thuật cho từng loại, từng thế hệ trang bị kỹ thuật, trong đó phải đánh giá được: Vật tư kỹ thuật nào cấp thiết, vật tư kỹ thuật hiện có, vật tư kỹ thuật cần bổ sung để dự trữ tại đơn vị và các cấp chiến lược, chiến dịch theo yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; mức độ làm chủ công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đoàn Minh Định, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rà soát kết quả nghiên cứu, đề tài, nhiệm vụ khoa học liên quan đến vật tư kỹ thuật thiết yếu, còn thiếu đã được nghiệm thu các cấp nhưng chưa được đầu tư chế thử; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Kỹ thuật rà soát kỹ nội dung nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật năm 2024 theo Đề án đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định giao nhiệm vụ, để kịp thời triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới. Chủ động thu thập thông tin về năng lực công nghệ, đề xuất nhu cầu hợp tác chuyển giao công nghệ với các đối tác trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật cho trang bị thế hệ mới, công nghệ cao...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật năm 2024 và các năm tiếp theo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thống nhất quan điểm: Phân cấp, phân quyền triệt để; nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, giải pháp, chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở sửa chữa trong và ngoài Quân đội; phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên gia về lĩnh vực công nghệ cao; không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, hằng năm phải tăng cả về số lượng, chất lượng, đa dạng về chủng loại vật tư kỹ thuật, nhất là những loại vật tư kỹ thuật quý hiếm, đặc chủng... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giảm dần sự phụ thuộc vào đối tác nước ngoài.

Thời gian còn lại của năm 2023, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng trưng bày sản phẩm vật tư kỹ thuật tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023; tập trung hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.