Đề tài do Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị chủ trì thực hiện. Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Trường, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn CBCTCPĐ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay" được hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn; góp phần quan trọng cung cấp cơ sở khoa học để Quân uỷ Trung ương, BQP, Tổng cục Chính trị tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định chủ trương, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị nói chung, tạo nguồn CBCTCPĐ nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài.

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nội dung nghiên cứu, có những đóng góp về mặt khoa học, luận giải được cơ sở lý luận; đề xuất được phạm trù chung; chỉ rõ mục đích, quy trình, nội dung, phương thức, nhân tố quyết định định và tiêu chí đánh giá hoạt động tạo nguồn đào tạo CBCTCPĐ hiện nay.

Đề tài đã bám sát vào 3 nhóm tiêu chí được đưa ra ở khung lý thuyết để luận giải phân tích, đánh giá thực trạng tạo nguồn đào tạo CBCTCPĐ thời gian qua, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Qua đó rút ra những vấn đề cần giải quyết trong tạo nguồn đào tạo CBCTCPĐ. Trên cơ sở dự báo những yếu tố tác động, đề tài đã xác định được 4 yêu cầu tạo nguồn đào tạo CBCTCPĐ; đề xuất được hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện, với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc và đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho Chủ nhiệm đề tài.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG