Sau khi trực tiếp báo động kiểm tra phương án cơ động xe tăng sẵn sàng chiến đấu; hệ thống văn kiện tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện... của đơn vị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn 202 thời gian qua. Điểm nổi bật là đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu, nhất là trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì kiểm tra tại Lữ đoàn 202. Ảnh: KIM NGỌC 

Lữ đoàn đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân sự các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Các nội dung huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực luôn được coi trọng, chất lượng huấn luyện chuyên ngành Tăng thiết giáp, huấn luyện chiến sĩ mới được nâng cao, đơn vị đã hoàn thành mục tiêu xây dựng điểm huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho chiến sĩ mới năm 2024.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác đảm bảo nước uống của bộ đội. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Lữ đoàn 202 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện và có giải pháp thực hiện khắc phục ngay những điểm hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Cùng với tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu quy định, Lữ đoàn 202 cần tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh của chỉ huy các cấp, nhất là các dịp diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội, Binh chủng. Tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu; thường xuyên tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng cơ động nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức duy trì, điều hành huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn, đánh giá thực chất, chống bệnh thành tích; coi trọng huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện đêm, huấn luyện điều lệnh, thể lực cho cơ quan và đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó chú trọng cán bộ trung đội, đại đội.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 66 cơ động thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: KIM NGỌC 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Lữ đoàn 202 thực hiện tốt chính quy trong huấn luyện, nâng cao chất lượng soạn thảo, thông qua, thục luyện giáo án, đổi mới công tác kiểm tra, các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác báo động kiểm tra cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 66, Lữ đoàn 202. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với quán triệt, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của trên, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng lưu ý, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng việc rà soát, kiện toàn cấp ủy các cấp kịp thời, bảo đảm chất lượng, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả mục tiêu “4 tốt” (trách nhiệm tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; tự phê bình và phê bình tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt). Nâng cao chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác quản lý, giáo dục đội ngũ đảng viên và công tác phát triển đảng. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, chất lượng tốt; tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị có hiệu quả trong các nhiệm vụ.

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.