Trước buổi làm việc với lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Nhà máy Z115, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã tới kiểm tra thực tế tại Xí nghiệp 1, thuộc Nhà máy Z115; nắm tình hình của xí nghiệp, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; kiểm tra quy trình sản xuất và động viên đội ngũ cán bộ, công nhân đang làm việc tại đây.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra thực tế tại Xí nghiệp 1 (Nhà máy Z115).

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của BQP, Đại tá Lê Ngọc Thân, Giám đốc Nhà máy Z115, đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà máy trong 8 tháng đầu năm 2020. Theo đó, năm 2020, đối với hàng quốc phòng, nhà máy được giao sản xuất 5 chủng loại sản phẩm. Nhờ tích cực áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm như rà soát lại thiết kế, công nghệ sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào, duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ... nên các sản phẩm quốc phòng của nhà máy có chất lượng ổn định, được các cơ quan quản lý và các đơn vị sử dụng đánh giá cao. Về sản xuất kinh tế, sản phẩm chủ yếu của nhà máy vẫn là các loại thuốc nổ công nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm, nhà máy đã sản xuất và tiêu thụ thuốc nổ công nghiệp đạt hơn 71% kế hoạch năm. Ngoài ra, nhà máy còn tham gia sản xuất, bán các sản phẩm cơ khí kinh tế như các loại trụ nước cứu hỏa, các loại khuôn mẫu, sản phẩm cơ khí chính xác... Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và khoa học-công nghệ-môi trường được nhà máy thực hiện có nền nếp, đạt kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Nhà máy Z115.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương Nhà máy Z115 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; từng bước nâng cao đời sống cán bộ, công nhân; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm... Đồng chí Thứ trưởng BQP đề nghị, trong thời gian tới, Nhà máy Z115 phải tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, nhà máy cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, bảo đảm an toàn; xây dựng và duy trì sự đoàn kết thống nhất cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ còn lại của năm 2020 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra, làm việc với Nhà máy Z115.

Thực hiện: HOÀNG HÀ - ĐÌNH ĐỨC - NGỌC HÂN