Năm 2022, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã quán triệt, triển khai làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; hoàn thành 100% nội dung, kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật năm 2022. Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với trên xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Cùng với xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phối hợp tuần tra kiểm tra, kiểm soát trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã chủ động chủ trì, phối hợp với các lực lượng hiệp đồng (Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư) đấu tranh, ngăn chặn tàu cá nước ngoài xâm phạm khu vực tranh chấp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Công tác xây dựng kế hoạch và điều hành huấn luyện từ cơ quan Vùng, Hải đoàn đến các Hải đội từng bước được đổi mới; tổ chức huấn luyện theo phân cấp, thực hiện thống nhất các nội dung huấn luyện theo kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" với lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Ảnh: NGUYỄN TOÀN.

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 báo cáo và kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đạt được trong năm 2022; đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ cần rút kinh nghiệm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Trước hết cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị của các cấp; thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu các cấp theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn kết luận kiểm tra. Ảnh: NGUYỄN TOÀN 

Cùng với nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại nhất là trên hướng biển, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục, đào tạo, huấn luyện sát với chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thẩm quyền pháp luật theo Luật Cảnh sát biển cho các đối tượng liên quan và đối tượng, phương án tác chiến. Bên cạnh đó, chú trọng việc bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe đạt trên 98%; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” hiệu quả, thiết thực; duy trì nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, nâng cao chất lượng hiệu quả các loại vũ khí trang bị vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

DUY ĐÔNG