Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử giới thiệu một số hình ảnh tại Đồn Biên phòng Thanh Luông và Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên).

leftcenterrightdel
Chỉ huy Đồn Biên phòng Thanh Luông, phổ biến kế hoạch tuần tra kiểm soát. 


leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông, hành quân thực hiện kế hoạch tuần tra.

 

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông trên đường tuần tra.

 

leftcenterrightdel
Đồn Biên phòng Thanh Luông duy trì nghiêm chế độ canh trực.

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

 

leftcenterrightdel
  Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa cùng lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.
leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, cùng các lực lượng phối hợp băng rừng trên đường tuần tra. 

HÀ KHÁNH – THANH SA