Tham dự lớp tập huấn là các nhân viên thông tin của cơ quan Bộ chỉ huy, các đồn, Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel

Lớp tập huấn thông tin, liên lạc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Các học viên được quán triệt, học tập một số quy định mới của Bộ Quốc phòng về công tác thông tin liên lạc; quy định quản lý, điều hành, khai thác hệ thống thông tin liên lạc quân sự; bảo quản, bảo dưỡng và phát hiện lỗi hỏng hóc thông thường; hướng dẫn cách triển khai quy ước liên lạc vô tuyến điện mới; huấn luyện cách khai thác sử dụng các máy vô tuyến điện sóng ngắn và sóng cực ngắn (máy vô tuyến điện sóng ngắn VRS631s, VRP712s và máy vô tuyến điện sóng cực ngắn VRP712s, VRU812s…) do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sản xuất.

leftcenterrightdel

Các học viên tập huấn sử dụng máy vô tuyến điện sóng ngắn VRS 631s.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ khai thác, sử dụng, bảo quản trang bị, phương tiện thông tin mới, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

AN LÊ