leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quán triệt các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

leftcenterrightdel

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, sau khi kết thúc hội nghị các chi, đảng bộ đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; trực tiếp đồng chí bí thư cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, thông báo đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN