Trong đó, chú trọng triển khai công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và PCD trên toàn tuyến biên giới; chỉ đạo các đơn vị thành lập các tổ, chốt để ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở. Bộ tư lệnh BĐBP đã thành lập 1.600 tổ, chốt với gần 7.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và 2.900 người từ các lực lượng khác làm nhiệm vụ canh trực. Tổ chức điều động tăng cường lực lượng, phương tiện từ tuyến sau cho các tuyến biên giới để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, triệt để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Theo báo cáo, từ ngày 2-2 đến 25-7, BĐBP đã phát hiện xử lý hơn 15.000 người nhập cảnh trái phép, bàn giao cho địa phương cách ly theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng xuất nhập cảnh, tiếp nhận công dân Việt Nam tại các cửa khẩu, hướng dẫn kê khai y tế, bàn giao hơn 75.000 người đi cách ly theo quy định.

NGỌC HÂN