Dự buổi gặp mặt có Đại tá Lê Thành Long, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; đại diện lãnh đạo và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã khái quát tình hình công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương trên báo, đài năm 2019. Theo đó, năm 2019 hoạt động phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự địa phương của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đạt kết quả tốt. Nổi bật là: Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương. Cùng với việc giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh, công tác tuyên truyền trên báo chí với nhiều tác phẩm đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với tăng cường quốc phòng – an ninh. Công tác phối hợp đã có nhiều đổi mới, nên số lượng tin, bài trên báo, đài với nhiều tác phẩm có chất lượng cao, kịp thời động viên, cổ vũ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, được lãnh đạo địa phương, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đánh giá cao.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục tuyên truyền sâu sắc, có hiệu quả quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta trong tình hình mới; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí; chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên bảo đảm chất lượng và số lượng ở các cấp; thường xuyên thông báo tình hình hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh và những nội dung cần tập trung tuyên truyền để các cơ quan báo chí có kế hoạch đưa tin; xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền theo mảng, chuyên mục, chuyên trang và tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH