Nội dung luyện tập bao gồm các vấn đề huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, thông qua kế hoạch cơ động lực lượng và tổ chức hành quân cơ động một phần lực lượng từ sở chỉ huy thường xuyên ra khu căn cứ chiến đấu.

leftcenterrightdel
 Chuẩn bị hành quân ra khu căn cứ chiến đấu.

 

leftcenterrightdel
 Báo cáo tình hình sở chỉ huy khu căn cứ chiến đấu.

 

leftcenterrightdel
Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Qua luyện tập đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp về nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra; đồng thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, kịp thời điều chỉnh các kế hoạch bảo đảm cho công tác sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VĂN ĐIỆP