Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong LLVT tỉnh An Giang đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị tại Bộ CHQS tỉnh An Giang. 

Nổi bật như: Chủ động biên soạn tài liệu giáo dục lịch sử, truyền thống đơn vị đạt chất lượng khá tốt; thực hiện nghiêm quy trình biên soạn, thông qua, phê duyệt bài giảng đúng theo Quy chế 438 của Tổng cục Chính trị; thực hiện nghiêm các hình thức giáo dục chính trị cho các đối tượng tại đơn vị; đầu tư xây dựng hội trường, âm thanh, nhà nghỉ của chiến sĩ; cấp phát đảm bảo tài liệu, vật chất phục vụ tốt cho công tác huấn luyện, giáo dục chính trị. Vận dụng tốt việc kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại; mời nhân chứng lịch sử nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm, các đợt huấn luyện tập trung của dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Đối với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang và cấp ủy các đơn vị đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong và ngoài quân đội như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, giúp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên và chiến sĩ; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, làm nhiều việc tốt, thiết thực.

Thường xuyên kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nhất là đối với đội ngũ cán bộ mới ra trường, cán bộ mới được bổ nhiệm, được giao nhiệm vụ đảm nhiệm công tác giáo dục chính trị; duy trì thường xuyên nền nếp chế độ, quy định về quản lý và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đúng theo quy chế…          

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện đề án và kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm, các đơn vị thuộc LLVT tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian và duy trì nền nếp các hình thức giáo dục chính trị cơ bản theo quy định và bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị. 

Hiện nay, bài giảng chính trị có sử dụng trình chiếu trong LLVT tỉnh Bạc Liêu đạt trên 80% (tăng 57% so với trước khi thực hiện đề án). Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị cho các đối tượng hằng năm có 100% đạt yêu cầu; tỷ lệ khá, giỏi bình quân trong 12 năm qua đạt 78,82% (tăng 2,43% so với giai đoạn trước năm 2011). Trung tá Nguyễn Minh Tân, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Giá Rai cho biết: “Đơn vị thường xuyên củng cố và kiện toàn, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục chính trị; tổ chức thông qua bài giảng chủ yếu bằng phương pháp giảng thử để thống nhất nội dung và phương pháp... Nhờ thực hiện tốt các biện pháp đã giúp các đồng chí cán bộ giảng dạy nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy chính trị cho các lực lượng. Từ đó hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong LLVT thị xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới”.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Tỏ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị trong công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đồng chí Phó chính ủy cũng lưu ý một số nội dung như: LLVT tỉnh cần nghiên cứu vận dụng những cách làm hay, hiệu quả vào công tác giáo dục chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa về công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Bồi dưỡng về phương pháp sư phạm, trình độ tin học và kỹ năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đổi mới mạnh mẽ về hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, chú trọng việc biên soạn tài liệu tự xác định đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng đối tượng; duy trì nghiêm các nền nếp sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp giáo dục, uốn nắn và giải quyết thỏa đáng kịp thời. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và phát hiện chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị của LLVT tỉnh.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG - VĂN ĐÔNG