Đoàn chấm thi của Quân khu 2 thực hiện đánh giá theo 4 nội dung, cụ thể là: Công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quân nhu ở đơn vị; công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác nuôi quân giỏi và công tác quản lý quân nhu tốt.

leftcenterrightdel
  Đoàn chấm thi tham quan các sản phẩm tăng gia của đơn vị.
leftcenterrightdel
 Các học viên quân sự các tỉnh Bắc Lào đang học tiếng Việt tại tỉnh Sơn La tham quan các sản phẩm tăng gia tại hội thi.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 754, Tiểu đoàn Bộ binh 1 quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo của cấp trên về nhiệm vụ thi “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” cấp Quân khu năm 2023, từ đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung công việc, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những điểm còn bất cập, tồn tại, hạn chế để khắc phục, sửa chữa kịp thời. Qua đó vận động được toàn thể cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, tham gia tích cực, hăng hái tăng gia, lao động và thực hiện các tiêu chí của hội thi.

leftcenterrightdel
 Đoàn chấm thi Quân khu 2 tham quan vườn tăng gia của Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chặt chẽ, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện về công tác hậu cần; bảo đảm đầy đủ quân nhu, quân trang, vật chất hậu cần cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo đúng yêu cầu đề ra.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ tham gia nội dung thi trắc nghiệm về công tác hậu cần.
leftcenterrightdel
 Đoàn chấm thi Quân khu 2 chấm thi văn kiện công tác hậu cần.

Theo đánh giá của Đoàn chấm thi, đơn vị đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Quân khu phục vụ hội thi; chủ động phát huy nội lực, đầu tư kinh phí, công sức để tu sửa, làm mới một số công trình hậu cần; quản lý chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ các mặt hàng quân nhu, quân trang.

Bên cạnh đó, công tác tăng gia sản xuất đã chủ động bảo đảm đủ 100% lượng rau, củ, quả tại chỗ; chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm ổn định, góp phần bảo đảm lượng thực phẩm tươi, sạch, an toàn cho bộ đội.

leftcenterrightdel
 Đại tá Lê Thanh Đồng, Trưởng Phòng Quân nhu (Cục Hậu cần Quân khu 2), Trưởng Ban giám khảo, phát biểu tại hội thi.
leftcenterrightdel

 Hội thi “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Sơn La.

Qua hội thi đã nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo đánh giá sơ bộ của Đoàn chấm thi “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” Quân khu 2, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đạt loại Xuất sắc.

Tin, ảnh: ĐỨC THỊNH – HIẾU TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng - An ninh xem các tin, bài liên quan.