leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết năm 2023, tỉnh Bình Thuận giao quân đạt 100% chỉ tiêu. So với năm 2022, năm 2023, số lượng đảng viên chính thức nhập ngũ, tăng 0,1%; sức khỏe loại 1 và loại 2 tăng 0,54%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, tăng 0,23%; con em cán bộ, tăng 0,54%, thanh niên tình nguyện, tăng 1,5%; dân tộc ít người, tăng 0,85%.

Công tác giao, nhận quân được các địa phương tổ chức nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phương tiện chuyển quân và cấp phát quân tư trang cho chiến sĩ mới đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh nhấn mạnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bình Thuận đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời chỉ rõ nội dung, nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024.

Tin, ảnh: TRỌNG NHÂN – DUY NGUYỄN