Năm 2021, Binh đoàn 12 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh; giá cả các loại vật tư, vật liệu tăng bất thường; mưa lũ kéo dài ở nhiều địa phương thuộc miền Trung, Nam Bộ; nợ đọng xây dựng cơ bản chậm được giải quyết, kéo dài nhiều năm.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Tuy vậy, Binh đoàn đã có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, quản trị kịp thời, tích cực tìm kiếm việc làm để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

Kết quả, Binh đoàn đã đạt được giá trị sản xuất tăng 106% so với kế hoạch năm, giá trị doanh thu đạt 106% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 101% kế hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước đạt 111% kế hoạch năm do Bộ Quốc phòng phê duyệt; thu nhập bình quân đầu người đạt 102% Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn.

Năm 2022, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Binh đoàn 12 đặt ra quyết tâm xây dựng, hoàn thiện toàn bộ chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; phân tích sâu sắc yếu tố nội lực của Binh đoàn; dự báo sát tình hình tác động bên ngoài để hoạch định chiến lược khả thi.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, phát biểu tiếp thu chỉ đạo.

Binh đoàn sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, quy mô sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, hoàn thiện dần quy mô của các chi nhánh, đơn vị; giao việc với quy mô phù hợp cho các ban điều hành tự sản xuất để quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình; tiếp tục phát huy vai trò của các ban chỉ đạo trong công tác nghiệm thu, thanh-quyết toán, thu hồi công nợ để phục vụ sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, ứng dụng các mô hình, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành sản xuất, đồng bộ từ trên xuống dưới trong toàn Binh đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá, năm vừa qua, Binh đoàn 12 đã vượt qua khó khăn và cả những vướng mắc về thể chế, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, đổi mới toàn diện công tác quản trị về tài chính, nhạy bén với tình hình mới nên đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, sản xuất kinh doanh đạt kết quả rất tốt. Binh đoàn cũng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác Đảng, công tác chính trị và công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động quần chúng, dân vận…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở phân tích thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được và những điểm cần rút kinh nghiệm trong năm 2021 của Binh đoàn 12, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Binh đoàn; đồng thời yêu cầu Binh đoàn 12 phát huy truyền thống, bản lĩnh Bộ đội Trường Sơn huyền thoại để thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao và mục tiêu đề ra, đặc biệt là cần phấn đấu xây dựng được những công trình tầm cỡ thế giới thực sự xứng tầm với hai chữ "huyền thoại", thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, kỷ luật của quân đội.

Nhân dịp năm mới, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên,  chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 đoàn kết thật tốt, trách nhiệm thật cao, trí tuệ, sáng tạo để đạt được kết quả cao hơn nữa.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG