Trong thời gian một ngày, các thí sinh thực hiện 3 nội dung: Thi chuẩn bị bài giảng (gồm đề cương bài giảng và soạn bài trình chiếu); thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm; thi thực hành giảng bài.

leftcenterrightdel
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận tặng các thí sinh đạt giỏi. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thí sinh đã bám sát các nội dung cơ bản trong kế hoạch, hướng dẫn đã xác định theo từng đối tượng. Phần lớn các đề cương được chuẩn bị công phu, lựa chọn chuyên đề phù hợp đối tượng người học; tích cực nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, tư liệu tham khảo, các dữ liệu cần thiết, các thông tin liên quan, dẫn chứng chặt chẽ, logic, sát thực tiễn. Về thực hành giảng bài, nhiều thí sinh thực hiện tốt kỹ năng bao quát, giao tiếp, tương tác tốt với người học; kết hợp giữa diễn giảng với thao tác trình chiếu, tạo hiệu ứng tích cực, chuyển tải sinh động nội dung đến người học…

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các thí sinh và cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giỏi. 

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Binh đoàn 12 chụp ảnh cùng các thí sinh tham gia hội thi. 

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 của Binh đoàn 12 được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và công tác giảng dạy chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong binh đoàn, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; bồi dưỡng trình độ, kiến thức, năng lực sư phạm và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, hội thi cũng là bước lựa chọn cán bộ có thành tích xuất sắc để tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân năm 2023.

THANH HẢI