Sau khi quán triệt mục đích, yêu cầu kiểm tra và nghe chỉ huy đơn vị báo cáo công tác thông tin liên lạc của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang từ đầu năm 2023 đến nay, đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ quan và Đại đội Thông tin về công tác huấn luyện thông tin cho các đối tượng; công tác tham mưu tác chiến thông tin liên lạc; biên chế lực lượng thông tin, quản lý, sử dụng trang bị thông tin; bảo đảm kỹ thuật thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. 

Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và cơ quan nghiệp vụ cấp trên; chủ động triển khai kịp thời kế hoạch thông tin liên lạc bảo đảm cho các nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng thông tin liên lạc, bảo đảm kỹ thuật thông tin; hệ thống thông tin liên lạc thường xuyên luôn thông suốt, an toàn tuyệt đối…

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Trần Bá Khương, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt toàn diện, vững chắc nhiệm vụ chính trị; nắm và dự báo sát tình hình thực tế, kịp thời xử lý khi có sự cố thông tin xảy ra, bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt vững chắc…

Tin, ảnh: ĐẶNG HỮU