Báo cáo tại hội nghị chỉ rõ, sau 5 năm thực hiện, CVĐ được triển khai toàn diện, đạt kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Sức mạnh tổng hợp của tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng được phát huy. Cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tinh thần đoàn kết đồng chí đồng đội, đoàn kết quân dân được giữ vững và tăng cường, chất lượng huấn luyện, đào tạo, SSCĐ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Kết quả thực hiện CVĐ góp phần quan trọng trong xây dựng con người, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực. 

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Tăng-Thiết giáp trao Bằng khen tặng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ảnh: DOÃN TÂM.

Quá trình tổ chức thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, cách làm hiệu quả như: “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, kỷ luật nghiêm”; “Dân chủ kỷ luật”… Giai đoạn 2014- 2019, toàn binh chủng có 221 tập thể, 708 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng cấp cơ sở; 31 tập thể, 37 cá nhân được tôn vinh cấp binh chủng và 1 tập thể, 6 cá nhân được khen thưởng, tôn vinh cấp toàn quân.

Hội nghị thẳng thắn chỉ ra một số điểm tồn tại như: Việc triển khai thực hiện CVĐ ở một số cơ quan, đơn vị thời gian đầu còn lúng túng; việc cụ thể hóa nội dung “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới cũng như tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân…

Trong thời gian tới, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp xác định tiếp tục gắn kết chặt chẽ CVĐ với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, chức năng làm tham mưu của cơ quan chính trị; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng các cấp chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện CVĐ theo hướng cụ thể, thiết thực, sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, tạo bước đột phá và tính ổn định bền vững trong chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt là, coi trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện CVĐ…; kiên quyết đấu tranh khắc phục dứt điểm các hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVĐ.

HỒNG SÁNG- MAI HƯƠNG