Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2022, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhiều nội dung đạt kết quả nổi bật như: Lãnh đạo giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, SSCĐ, tổ chức, tham gia các hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt; giáo dục pháp luật, kỷ luật, giáo dục truyền thống đạt hiệu quả thực chất. Phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn sát với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng; xây dựng và triển khai thành công bước đầu mô hình kíp xe “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại hội nghị. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ được đặc biệt chú trọng. Giữ vững sự ổn định về chính trị nội bộ, bảo đảm tốt an ninh, an toàn trong mọi hoạt động của Binh chủng. Công tác dân vận, chính sách đạt hiệu quả tốt; các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, khẳng định rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích cao trong phong trào chung của toàn quân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu xem video tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Nhìn chung, Binh chủng Tăng thiết giáp đã phát huy tốt hiệu quả, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ; nền nếp, chế độ, nguyên tắc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị được giữ vững, tăng cường, đổi mới, sáng tạo, thích ứng nhanh và linh hoạt với tình hình thực tiễn. Hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững sự ổn định chung của toàn Binh chủng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ Binh chủng TSVM, Binh chủng VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp đánh giá cao những kết quả của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nêu rõ: Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Binh chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo chủ trương “tinh, gọn, mạnh”.

Các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các hoạt động trọng điểm của Binh chủng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, công tác chính sách, công tác quần chúng... Qua đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng TSVM, Binh chủng VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH