Qua 30 năm hoạt động (từ 1989 đến nay) Binh chủng Hóa học đã xuất bản Thông tin Bộ đội Hóa học với hàng nghìn tin, bài về công tác huấn luyện, phòng hóa, nghiên cứu khoa học, công nghệ môi trường được các cơ quan cấp Nhà nước đánh giá chất lượng tốt và có tính chuyên sâu.

Năm 2016, Binh chủng chính thức khai trương Trang tin điện tử Binh chủng Hóa học trên internet và ấn phẩm Thông tin ứng phó sự cố Hóa học-Sinh học và Phóng xạ nhằm phục vụ nhu cầu của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các đơn vị làm nhiệm vụ ứng phó hóa sự cố hóa học sinh học, phóng xạ, hạt nhân, cứu hộ cứu nạn trong toàn quân, đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Binh chủng luôn phối hợp chặt chẽ và linh hoạt với các cơ quan báo chí khác nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền, thông tin đến mọi tầng lớp trong xã hội về các hoạt động như: điều tra, thu gom xử lý chất độc hóa học, phóng xạ sau chiến tranh, ô nhiễm môi trường. Năm 2018, Binh chủng Hóa học có 3 tác phẩm tham gia liên hoan truyền hình toàn quân (trong đó một tác phẩm đạt huy chương vàng, một tác phẩm đạt huy chương bạc và một bằng khen). Qua đó đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân cả nước và cán bộ chiến sĩ trong toàn quân, để hiểu rõ hơn về thành tích to lớn, chức năng nhiệm vụ của Bộ đội Hóa học trong thời kỳ mới, xứng danh  bộ đội “ Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học.

THẢO TRẦN