Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng Đặc công đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác giáo dục chính trị; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp về vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu và sự cần thiết phải tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, toàn Binh chủng đã quán triệt sâu sắc chương trình, nội dung, các tài liệu do Tổng cục Chính trị xác định hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; tập trung đổi mới toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm về cả nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, thiết thực, có kế thừa, phát triển. Công tác giáo dục chính trị luôn được thực hiện xuyên suốt, chủ đạo trong mọi hoạt động của Binh chủng, trên từng lĩnh vực, từng mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ đội.

Cùng với đó, hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức việc sơ kết, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án gắn với tổng kết công tác huấn luyện, tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị cấp mình. Thông qua đó, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Binh chủng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công ghi nhận, biểu dương những thành tích các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Thiếu tướng Vũ Hồng Quang cũng yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đưa công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng vào nội dung trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và trong kế hoạch công tác của chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; khắc phục triệt để biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, coi nhẹ giáo dục chính trị.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh xây dựng nội dung, chương trình giáo dục chính trị bảo đảm thiết thực, phù hợp với thực tiễn, sát đối tượng giáo dục; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, thiết thực, có kế thừa, phát triển, phù hợp với đặc điểm đối tượng và tình hình nhiệm vụ của Binh chủng và các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng và đội ngũ cán bộ các cấp, phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình quân nhân trong công tác giáo dục chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để giải quyết kịp thời, không để khó khăn, bức xúc kéo dài.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Vũ Hồng Quang trao bằng khen tặng những tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

 

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH