Đồng chí Đại tá, TS Trương Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện chủ trì và trực tiếp quán triệt.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, học tập 6 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Đại tá, TS Trương Ngọc Dương phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá, TS Trương Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện, nhấn mạnh về ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành các nghị quyết; quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết. Đồng chí yêu cầu, sau hội nghị này, tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác sớm đưa các nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: PHẠM QUÂN