leftcenterrightdel

Toàn cảnh lớp tập huấn. 

Diễn ra từ ngày 13 đến 17-5, hơn 160 đồng chí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã được giới thiệu, hướng dẫn các kỹ thuật bảo đảm, kinh nghiệm trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong Quân đội. Trong đó, nhiều nội dung chuyên đề được tổ giáo viên giảng dạy theo phương pháp thực hành, trao đổi, nhằm giúp học viên dễ nắm bắt, sử dụng. Trên cơ sở các nội dung đã được tập huấn, các đồng chí tham gia lớp tập huấn tham mưu, đề xuất cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị mình triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. 

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Tiền Giang, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh 86 phát biểu bế mạc tập huấn.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Đại tá Nguyễn Tiền Giang, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh 86 (Cơ quan Thường trực về chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng) cho biết, để tạo những bước đột phá hơn nữa trong chuyển đổi số toàn quân, Bộ tư lệnh 86 sẽ tiếp tục nghiên cứu và tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị toàn quân để bổ sung các kiến thức phục vụ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Đồng thời, Bộ tư lệnh 86 đã xây dựng và đang trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch và sớm triển khai tập huấn chuyển đổi số tổng thể trong năm 2024 cho 5 nhóm đối tượng (thủ trưởng, chỉ huy các cơ quan đơn vị; trưởng ban CNTT và lực lượng chuyên trách; lực lượng kiêm nhiệm; lực lượng giáo viên; người dùng).

leftcenterrightdel

 Các đại biểu dự tập huấn.

Với các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, công tác tập huấn chuyển đổi số được coi là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực chuyển đổi số trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. 

Tin, ảnh: THẾ CÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.