Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp; các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội để chống phá với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi. Nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và những thuận lợi, khó khăn tác động đến chính trị, tư tưởng bộ đội, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 35 đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt được kết quả tốt.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục cảnh giác trước mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được biểu dương và đứng thứ 2 trong khối các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm 2022.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
leftcenterrightdel
Cán bộ Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị sơ kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022, thời gian tới yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 của đơn vị. Ban Chỉ đạo 35 các cấp phải thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch hoạt động để nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện và phát hiện sớm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có biện pháp chỉ đạo, đấu tranh, xử lý kịp thời. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cần phát huy tốt vai trò phối hợp, hiệp đồng, liên kết hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn, kịp thời tham mưu đề xuất các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN