Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND trực tiếp giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Trong thời gian 1,5 ngày diễn ra hội nghị, các cán bộ, đảng viên của Báo QĐND được nghiên cứu, học tập, quán triệt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Đỗ Phú Thọ yêu cầu các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị phải nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của các văn kiện Đại hội; qua đó tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, vận dụng sáng tạo trong nghiệp vụ làm báo.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên Báo QĐND nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, chuyển tải tinh thần nghị quyết đại hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng về thành công của đại hội và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

THẢO NGUYỄN