Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng,  Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT; đại biểu các cơ quan trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, TCCT…

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, công tác tài chính của cơ quan TCCT đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng tiêu chuẩn chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng và người có công; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế quân nhân và thân nhân quân nhân. Công tác lập, phân cấp dự toán ngân sách công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tiếp tục giữ được nền nếp, theo đúng định hướng, ưu tiên phân bổ cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa, khó khăn, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Việc phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các ngành, đơn vị trực thuộc đúng quy trình, quy định, thực hiện công khai trong cấp ủy, chỉ huy, có sự giám sát của cơ quan thanh tra; thông báo công khai dự toán ngân sách năm đối với các đơn vị.

Việc bảo đảm kinh phí đã đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ và chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, trọng tâm là bảo đảm kinh phí cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang bị phục vụ hoạt động CTĐ, CTCT, kịp thời triển khai thực hiện các chính sách, chế độ mới. Đối với các khoản chi mua sắm có giá trị lớn, thực hiện đúng các quy định về khảo sát giá, phê duyệt dự toán, giá gói thầu; thực hiện tốt việc lập, trình và thẩm định giá theo quy định; các nội dung chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Cơ quan TCCT đã chấp hành nghiêm chế độ thu nộp, bảo đảm đúng chế độ các khoản thu về hoạt động làm kinh tế, khấu hao cơ bản, thanh xử lý vật tư tài sản, thuế… Năm 2018, TCCT đã tiến hành kiểm tra, phúc tra công tác tài chính được 10 đơn vị trực thuộc; kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, tiền gửi kho bạc, ngân hàng được 25 lượt đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đều giữ đúng nguyên tắc, đảm bảo an toàn.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tài chính năm 2018 của cơ quan TCCT, nhất là việc duy trì nền nếp công tác lập, phân cấp dự toán ngân sách; bảo đảm kịp thời kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chính trị cả thường xuyên và đột xuất; thực hiện đúng nguyên tắc, quy định trong quản lý, sử dụng, thanh quyết toán; giữ nền nếp công tác kế toán, chế độ báo cáo, thu nộp, quản lý tiền mặt theo quy định. Thượng tướng Trần Đơn cũng yêu cầu, thời gian tới, cơ quan TCCT cần khắc phục những hạn chế cơ quan thẩm định chỉ ra; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả công tác quản lý tài chính theo đề án mới; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung về lập dự toán ngân sách, lập dự toán chi kinh phí, đẩy nhanh tiến độ chi, giải ngân, thanh quyết toán theo quy định. Thực hiện chặt chẽ các nội dung quản lý tài chính ở đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng hồ sơ, chứng từ quyết toán; hoàn thành tiến độ thi công một số dự án, công trình còn chậm, xử lý hiệu quả các khoản tồn đọng tại một số doanh nghiệp trực thuộc. Về các kiến nghị, Thượng tướng Trần Đơn đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng để nghiên cứu, giải quyết theo đúng quy định.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN