Kế hoạch xác định, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu vi phạm về TTATGT; tai nạn giao thông giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2020; ki-lô-mét an toàn xe ô tô quân sự bình quân đạt và vượt 5.000.000km/vụ (A hoặc B).

Lãnh đạo TCCT và Ban chỉ đạo 50 TCCT yêu cầu ban chỉ đạo 50 các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cơ quan TCCT tổ chức phổ biến, quán triệt các yêu cầu, nội dung của Kế hoạch Năm ATGT 2021 đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động; thực hiện toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp bảo đảm TTATGT; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể cho từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn; gắn trách nhiệm của người chỉ huy với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT của cơ quan, đơn vị thuộc quyền...

HUY QUANG