QĐND Online – Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký Thông tư số 02/2013/TT-BQP, ban hành Điều lệ công tác tham mưu tác chiến dân quân tự vệ (DQTV).
 

Lực lượng DQTV quận Tây Hồ tham gia diễn tập khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2012.

Điều lệ công tác tham mưu tác chiến gồm 5 chương, 42 điều, quy định vị trí, nhiệm vụ, mối quan hệ của cơ quan DQTV các cấp, trợ lý DQTV cấp huyện, Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở trong hoạt động tác chiến, trong chuyển trạng thái SSCĐ; trạng thái quốc phòng, trong thực hiện nội dung, chế độ hoạt động tại sở chỉ huy, vị trí chỉ huy và văn kiện tác chiến DQTV. Đối tượng áp dụng: Chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban CHQS bộ, ngành Trung ương, Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở, lực lượng DQTV. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Tin, ảnh: DUY HỒNG