leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự được thành lập vào ngày 12-10-1960. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường, năng lực, sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ, chiến sĩ, Viện đã thành lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ Tổ quốc. Viện hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 18-1-2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 265/QĐ-BQP về việc bàn giao nguyên trạng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự từ trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Quá trình triển khai thực hiện quyết định, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã phối hợp với các cơ quan làm công tác chuẩn bị bàn giao chặt chẽ, đúng quy trình.

leftcenterrightdel

Ký biên bản bàn giao nguyên trạng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và chế tạo ra các tổ hợp vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, nâng cao sức mạnh quân sự của quốc gia; xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học công nghệ mạnh, có trình độ, năng lực để giải quyết các vấn đề về khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng, nắm bắt ngay các chế độ, quy định của Bộ Tổng Tham mưu; chủ động phân phối chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu để bảo đảm các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự của Viện không bị gián đoạn mà phải tạo ra một bầu không khí mới, nội lực mới, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị bàn giao.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị hướng dẫn Viện Khoa học và Công nghệ quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc đúng quy chế của Bộ Tổng Tham mưu; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác; thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng. 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH