leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Armephaco phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tại đại hội thống nhất khẳng định: 5 năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Armephaco đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình. Nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức công đoàn và công nhân lao động Công ty đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phong trào công nhân, người lao động và hoạt động công đoàn Công ty đã đạt được kết quả tích cực.

Nổi bật là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên; giám sát việc thực hiện các quy định lao động ngày càng đi vào thực chất. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm. Nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất… đã thu hút, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, người lao động trong Công ty.

leftcenterrightdel
Đại biểu Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và lãnh đạo, chỉ huy Công ty Cổ phần Armephaco tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX.
 

Bên cạnh đó, Ban chấp hành công đoàn làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ Ban Lãnh đạo công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị hàng năm. Doanh thu bình quân toàn Công ty hằng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 5,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động Công ty đạt 9 triệu đồng/người, trong đó lao động trực tiếp sản xuất là 8,5 triệu đồng/người.

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 như: 100% cán bộ, đoàn viên xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi. 100% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt vững mạnh, đoàn viên công đoàn đạt tiên tiến. Phấn đấu nhiều đoàn viên được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: KIM ANH – THĂNG BẢY