Tuyển chọn đầu vào chặt chẽ, chất lượng

Thực hiện Đề án số 211/ĐA-UBND ngày 16-11-2015 của UBND tỉnh Tiền Giang về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025, những năm qua cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã phát huy vai trò của cơ quan quân sự các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

leftcenterrightdel
Lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Tiền Giang tham gia hội thao năm 2023. 

Đại tá Phạm Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang cho biết, trên cơ sở quán triệt, thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về xây dựng lực lượng DQTV, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, đề án, văn bản, kế hoạch… nhằm thống nhất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tổ chức xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV. Tổ chức huấn luyện sát với điều kiện thực tiễn địa phương, cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của lực lượng DQTV trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

“Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, củng cố biên chế, quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân tự vệ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào, trong đó ưu tiên tuyển thanh niên là đảng viên, đoàn viên, thanh niên có trình độ học vấn cao, sức khỏe tốt, thường xuyên có mặt ở địa phương để kết nạp vào lực lượng dân quân. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng lực lượng tự vệ ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và dân quân biển phù hợp với đặc điểm địa phương và yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ. Coi trọng xây dựng biên chế, tổ chức dân quân tự vệ ở các khu vực, mục tiêu trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Đến nay, tổng số dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 0,98% so với dân số; tổ chức biên chế ở ba cấp đúng, đủ theo quy định của cấp trên”, Đại tá Phạm Văn Thanh nói. 

Nâng cao chất lượng huấn luyện

Để nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ, cùng với làm tốt công tác tập huấn, cập nhật và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, tỉnh Tiền Giang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác huấn luyện quân sự, diễn tập đối với lực lượng này thành nền nếp, tập trung, thống nhất. “Trên cơ sở chương trình quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15-6-2020 của Bộ Quốc phòng, chúng tôi chỉ đạo bổ sung nội dung huấn luyện về phòng, chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh ở cơ sở. Trước khi bước vào huấn luyện, chúng tôi yêu cầu các địa phương kiện toàn tổ chức biên chế, lập và phê duyệt kế hoạch huấn luyện theo phân cấp… các loại sổ sách, giáo án, bài giảng, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện được đầu tư làm mới, tu sửa, bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm thống nhất, đúng quy định. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình cụ thể, chúng tôi cũng thực hiện phân cấp tổ chức tập huấn quân sự cho 100% cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện, nhằm nâng cao trách nhiệm, năng lực, phương pháp, tác phong huấn luyện”, Trung tá Phạm Quang Thạch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Mỹ Tho chia sẻ. 

leftcenterrightdel

Lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Tiền Giang huấn luyện ngắm súng tiểu liên AK. 

Thực tế cho thấy, khâu yếu của cán bộ và chiến sĩ dân quân tự vệ là hành động thực tiễn và cách xử trí các tình huống cụ thể. Vì vậy, tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, gắn với thực hiện yêu cầu “nắm chắc nội dung huấn luyện; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao”. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và giáo dục pháp luật, giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính. Tập trung huấn luyện các đơn vị dân quân tự vệ ở địa bàn trọng điểm, nhất là dân quân cơ động, binh chủng, thường trực và dân quân biển.

Song song đó, tăng cường huấn luyện theo các tình huống dự kiến có thể xảy ra tại cơ sở để lực lượng dân quân tự vệ biết cách nhận định, xử trí; duy trì nền nếp hội thi, hội thao khi kết thúc từng nội dung, khoa mục hoặc kết thúc giai đoạn huấn luyện; đồng thời, coi trọng tổ chức diễn tập nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị dân quân tự vệ cấp xã; ưu tiên diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, sát với phương án chiến đấu và các tình huống dự kiến có thể xảy ra ở từng cơ sở… Qua đó, vừa đưa cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sát với thực tế chiến đấu, đánh giá thực chất trình độ, rút ra bài học kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, vừa góp phần giáo dục ý thức quốc phòng, đề cao trách nhiệm cho các đối tượng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Trung tá Huỳnh Phước Thiện, Trưởng ban Dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Hằng năm, tỉnh chỉ đạo từ 2-3 đơn vị cấp huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; từ 25%-30% cấp xã diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng, chống thiên tai… Qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xử lý các tình huống”.

leftcenterrightdel
Hội thao Dân quân tự vệ là một trong những nội dung trọng tâm được tổ chức hằng năm tại tỉnh Tiền Giang. 
leftcenterrightdel
Qua hội thao, góp phần nâng cao trình độ mọi mặt cho lực lượng dân quân tự vệ. 

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ cũng được tỉnh Tiền Giang quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở. Số lượng đảng viên trong dân quân đạt 22,38%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; đảng viên trong tự vệ cơ quan, tổ chức, đạt 63,44%.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ quân sự xã đã tổ chức sắp xếp đủ biên chế, đúng yêu cầu đạt chất lượng tốt; trong đó, 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã là cấp ủy viên cùng cấp; 100% Bí thư đoàn thanh niên cấp xã làm Chính trị viên phó; có 99,57% Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã là đảng viên; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ và chi đoàn quân sự (100% chi bộ quân sự có chi ủy). Các chi bộ quân sự phát huy tốt vai trò hạt nhân trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở…

Với những kết quả đạt được trong xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, là nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để Tiền Giang phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bài, ảnh: QUANG ĐỨC - THANH LÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.