leftcenterrightdel
Quang cảnh lớp học.
leftcenterrightdel
127 cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian gần một tháng, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: “Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về QPAN; Phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, cũng cố QPAN và hoạt động đối ngoại; Chiến lược QPAN các nước có liên quan đến Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc; Quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN; Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam; Các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; Hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến; Thực hành bắn súng K54 bài 1….

Do đặc thù của Bệnh viện Trung ương Huế, các học viên được bố trí học tập ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên nội dung, chương trình do Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo vẫn đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: ĐÌNH THĂNG