Diễn tập phòng thủ để lại nhiều ấn tượng

Tại Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Nông năm 2022 vừa qua, phần thực binh bắn đạn thật với Đề mục “Tiểu đoàn bộ binh chiến đấu tập kích” đã để lại nhiều ấn tượng. Các lực lượng tham gia thực binh tổ chức chặt chẽ công tác huấn luyện chiến thuật, thuần thục động tác kỹ, chiến thuật, hiệp đồng tác chiến.

Quá trình thực binh bắn đạn thật, đội ngũ cán bộ các cấp thể hiện khá tốt động tác, khẩu lệnh chỉ huy phù hợp, dứt khoát, mạch lạc. Chiến sĩ nắm được hành động qua các giai đoạn chiến đấu, tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng tương đối chặt chẽ; kết hợp giữa chiến thuật với kỹ thuật. Các lực lượng cơ động, chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí, thời gian quy định, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, thông tin liên lạc thông suốt. Đạo diễn các cấp điều hành chỉ huy bắn nhịp nhàng, linh hoạt, thực hiện tốt ý định chiến thuật đề ra. Thuyết minh thể hiện rõ từng giai đoạn chiến đấu. Kết quả bắn tiêu diệt 189/189 mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, được Quân khu đánh giá đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994 vận động, luyện tập chiến thuật tấn công tiêu diệt địch.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: “Đây là kết quả bao tháng ngày trăn trở của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cán bộ các cấp thuộc lực lượng quân sự tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Trong đó, việc xây dựng lực lượng, huấn luyện, luyện tập các phương án, rút kinh nghiệm cho từng cá nhân, từng bộ phận, từng khối để khi hợp luyện diễn tập đạt kết quả tốt luôn được chú trọng, phát huy hiệu quả”.

Không riêng phần thực binh bắn đạn thật, theo đánh giá của Ban chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh Đắk Nông, diễn tập  KVPT và phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Nông năm 2022, mang mật danh “ĐN-22”, với Đề mục: “Tỉnh Đắk Nông phối hợp với các lực lượng của Quân khu ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh” được tỉnh Đắk Nông vận hành đồng bộ. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành theo pháp luật, các sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể (nòng cốt là quân sự, công an, biên phòng) làm tham mưu theo chức năng; tạo được sự đồng thuận nhất trí cao về nhận thức, trách nhiệm. Các lực lượng khắc phục khó khăn, tập trung nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, thiết bị, tổ chức chặt chẽ huấn luyện, thục luyện và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

leftcenterrightdel

Lực lượng trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông hăng say luyện tập sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QPAN

 Để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, nhiệm vụ quân sự địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QPAN. Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về lĩnh vực QPAN, Đắk Nông xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Nông thành khu vực chiến lược vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QPAN.

Địa phương tập trung xây dựng KVPT tỉnh gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Trọng tâm, tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm QPAN vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”.

leftcenterrightdel
Phần thực binh bắn đạn thật với với Đề mục “Tiểu đoàn Bộ binh chiến đấu tập kích”.

Để đạt mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cụ thể hóa, thể chế hóa phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm và thực tiễn của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh bảo vệ Tổ quốc được chú trọng. Địa phương quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân”- nền tảng cơ bản của nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đi đôi với đó, Đắk Nông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững gắn với QPAN. Tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xây dựng thế trận phòng thủ của tỉnh theo thế trận phòng thủ chung của Quân khu, Đề án “Bảo đảm QPAN” phù hợp với khả năng của địa phương và bảo đảm tính khả thi.

Lực lượng vũ trang tỉnh nói cung, lực lượng quân sự tỉnh nói riêng được chăm lo, xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; thực hiện nghiêm về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng quân sự tỉnh được huấn luyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả. Lực lượng DBĐV, DQTV được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, bảo đảm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác đối ngoại với tỉnh Mondulkiri - Campuchia, tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên tuyến biên giới, tạo môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm QPAN, trật an toàn xã hội.

Theo baodaknong.org.vn