Bằng nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, thiết thực, trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT Thị xã Tân Uyên luôn đạt những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Từ kết quả thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT thị xã đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa phương vững chắc.

leftcenterrightdel

LLVT Thị xã Tân Uyên đón nhận khen thưởng tại họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập

Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2022).

Để thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT thị xã bảo đảm đi vào chiều sâu, có chất lượng tốt. LLVT thị xã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn các cấp, nhất là hướng dẫn, kế hoạch của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương về phong trào thi đua Quyết thắng. Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện tốt hướng dẫn, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thi đua, khen thưởng trong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Tân Uyên đã tiến hành đăng ký giao ước thi đua trong LLVT thị xã với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Đồng thời, tổ chức ký kết, đăng ký danh hiệu thi đua, xây dựng mô hình, điển hình phù hợp, hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh.

Với khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, năm 2022 vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Tân Uyên đã hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên tất cả các mặt, đạt chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là, đã làm tốt công tác tham mưu Thị ủy, UBND Thị xã Tân Uyên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo quy định... Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu ở cả hai cấp, tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo các cấp tham quan mô hình học cụ, cơ sở vật chất của LLVT Thị xã Tân Uyên.

Công tác hậu cần, kỹ thuật của LLVT thị xã có bước chuyển biến toàn diện, rõ nét, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, công tác dân vận, chăm sóc sức khỏe cộng đồng thực hiện tốt... Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Tân, phường Thái Hòa...

Từ ngày 10-4-2023, TP Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương chính thức được thành lập theo Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 ngày 13-2-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát huy truyền thống và niềm tự hào sâu sắc, LLVT TP Tân Uyên quyết tâm tiếp tục giữ vững vị thế lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tham mưu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương ở các cấp, các ngành, địa phương, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế trên từng địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân....

LLVT TP Tân Uyên sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí “Đô thị văn minh” của thành phố trẻ Tân Uyên. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, công tác phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định số 03 và 02 của Chính phủ.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Tân Uyên tặng quà đến thanh niên lên đường nhập ngũ

năm 2023.

LLVT thành phố tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thành phố thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, bảo đảm tuyển quân tròn khâu, giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở cả hai cấp.

TP Tân Uyên tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật xây dựng nền nếp chính quy, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường và Ban Chỉ huy Quân sự các cơ quan, tổ chức, làm nòng cốt xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”... Thông qua hiệu quả các mặt công tác, cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Tân Uyên quyết tâm giữ vững vị thế đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần làm tốt công tác quân sự, quốc phòng của tỉnh Bình Dương trong tình hình mới.

Thượng tá LÂM MINH SỬ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Tân Uyên, Bình Dương