Thiếu tá K Pă I Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ea Kar, khẳng định: “Trong những năm qua, Ban CHQS huyện luôn tham mưu đúng và trúng nên các xã trong huyện đều vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên trong DQTV, được Tỉnh ủy tặng bằng khen. Hiện toàn huyện đã có 16/16 chi bộ quân sự có cấp ủy; đảng viên là DQTV chiếm tỷ lệ 23,7%. Từ năm 2015-2020, Ea Kar đã phát triển được 118 đảng viên mới (trong đó có 23 đảng viên người dân tộc thiểu số). Những địa phương có tỷ lệ đảng viên trong DQTV cao là thị trấn Ea Kar và các xã: Ea Ô, Cư Elang, Ea Đar, Ea Sar...

Theo Thượng tá Lê Xuân Chung, Chính trị viên Ban CHQS huyện, bài học kinh nghiệm rút ra về công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV ở Ea Kar là cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Việc bồi dưỡng phát triển đảng luôn gắn chặt với công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cơ sở; nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Ban CHQS huyện chủ động cử cán bộ phụ trách địa bàn về “cắm bản”, nắm thực chất về trình độ, sức khỏe, phẩm chất chính trị và năng lực công tác. Điểm sáng mà Ban CHQS huyện Ea Kar vận dụng có hiệu quả trong việc bồi dưỡng nguồn là thông qua giáo dục chính trị, huấn luyện DQTV hằng năm để theo dõi, khuyến khích, động viên họ phấn đấu, thể hiện mình bằng những việc làm thiết thực. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng DQTV duy trì mọi hoạt động, xây dựng cho họ có niềm tin và động cơ phấn đấu bền bỉ, động cơ vào Đảng đúng đắn.

Trong những năm qua, ở Ea Kar, 100% đảng viên được kết nạp Đảng đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, có nhiều đồng chí phát triển thành cán bộ chủ chốt của địa phương. Đội ngũ đảng viên là người dân tộc thiểu số trực tiếp hoạt động tại thôn, buôn nên công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng tới nhân dân rất thuận lợi. Chính họ đã tích cực vận động bà con từ bỏ những tập tục lạc hậu, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số, xây dựng mối đoàn kết giữa các tôn giáo, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

PHẠM PHAN