Quy định rõ cấp độ Phòng thủ dân sự

Điều 6 dự thảo Luật Phòng thủ dân sự quy định rõ cấp độ phòng thủ dân sự, đó là sự phân định mức độ áp dụng các biện pháp của các cấp chính quyền trong phạm vi quản lý để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa làm cơ sở xác định trách nhiệm, biện pháp, nguồn lực của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Đây là vấn đề mới mà các luật khác chưa quy định; là cơ sở để phân công, phân cấp trách nhiệm của chính quyền từ cấp cơ sở đến Trung ương, nhằm phát huy phương châm “bốn tại chỗ” của địa phương; nâng cao tính chủ động của chính quyền các cấp trong việc nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát các nguy cơ, kịp thời phòng ngừa, ứng phó, khắc phục có hiệu quả với sự cố, thảm họa xảy ra trên phạm vi, địa bàn quản lý.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia chữa cháy rừng. 

Căn cứ để xác định cấp độ phòng thủ dân sự được đưa ra tại khoản 3 Điều 6. Để xác định cấp độ phòng thủ dân sự, các cấp chính quyền trong phạm vi quản lý phải căn cứ vào bốn tiêu chí sau làm cơ sở quyết định các biện pháp ứng phó, khắc phục với các loại hình sự cố, thảm họa, bảo đảm kịp thời, hiệu quả: Một là, phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng và hậu quả có thể xảy ra của sự cố, thảm họa; hai là vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm tình hình quốc phòng, an ninh của địa bàn chịu ảnh hưởng của sự cố, thảm họa; ba là, diễn biến, mức độ gây thiệt hại và thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra; bốn là, khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa của chính quyền địa phương và lực lượng phòng thủ dân sự.

Các biện pháp ứng phó theo từng cấp độ

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự cũng quy định cụ thể từng cấp chính quyền được áp dụng biện pháp tương ứng ở các cấp độ nhằm ứng phó kịp thời các tình huống phòng thủ dân sự.

Ở cấp độ 1, dự thảo luật quy định chính quyền cấp huyện được áp dụng các biện pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trong phạm vi quản lý, khi diễn biến, mức độ thiệt hại của sự cố, thảm họa vượt quá khả năng, điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của lực lượng chuyên trách và chính quyền cấp xã.

Cụ thể là, có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp sau: Sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người trong khu vực xảy ra sự cố, thảm họa; cấm, hạn chế người, phương tiện vào những khu vực nguy hiểm; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra sự cố, thảm họa; tổ chức tiêu tẩy, khử độc, khử khuẩn, vệ sinh môi trường; bảo vệ công trình phòng thủ dân sự đang bị sự cố.

leftcenterrightdel
 Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận, cấp cứu ngư dân gặp nạn được trực thăng vận chuyển từ đảo Trường Sa về đất liền. 

Ở cấp độ 2, chính quyền cấp tỉnh được áp dụng các biện pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trong phạm vi địa bàn, khi diễn biến, mức độ thiệt hại của sự cố, thảm họa vượt quá khả năng, điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của chính quyền cấp huyện.

Lúc đó sẽ áp dụng một số biện pháp của chính quyền cấp huyện (được quy định tại Điều 23): Thực hiện cách ly, giãn cách xã hội phù hợp với mức độ của sự cố, thảm họa trên địa bàn; chuyển đổi hình thức hoặc tạm dừng hoạt động của trường học, hoạt động tập trung đông người tại nơi công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; hạn chế hoặc tạm dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông người; kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông tại khu vực xảy ra sự cố, thảm họa; áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật.

Phòng thủ dân sự cấp độ 3 là cấp độ cao nhất. Theo dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, Thủ tướng Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên địa bàn một hoặc một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi diễn biến, mức độ thiệt hại của sự cố, thảm họa vượt quá khả năng, điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của chính quyền cấp tỉnh.

Các biện pháp cụ thể được quy định tại Điều 23 và 24: Cách ly tập trung, giãn cách xã hội phù hợp với mức độ của sự cố, thảm họa trên địa bàn; tạm dừng một số hoặc tất cả hoạt động của trường học, hoạt động tập trung đông người tại nơi công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu; tạm dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông người; hạn chế hoặc tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nếu thấy cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...

Bài và ảnh: HÀ NGUYÊN - QUANG THIỆN