Những năm qua, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới”, Hướng dẫn số 67/HD-CT ngày 11-1-2016 của Tổng cục Chính trị về “Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và công tác thi đua-khen thưởng ngành dân vận trong quân đội giai đoạn 2016-2020”, Đảng ủy, BTL quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận của Đảng, quân đội, quân chủng, đơn vị trong tình hình hiện nay. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” phù hợp với đặc điểm địa bàn đóng quân, nhiệm vụ đơn vị. Thực hiện tốt hình thức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trong quân chủng với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị ở địa phương... Coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, đưa Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong các cơ quan, đơn vị đi vào chiều sâu, thiết thực.

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Tiểu đoàn 11 (Sư đoàn Phòng không 375) giúp nhân dân xã Duy Hòa (Duy Xuyên, Quảng Nam) thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Duy Đức.

Quá trình thực hiện công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Đảng ủy, BTL quân chủng luôn gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập phong cách dân vận “trọng dân”, “gần dân”, “hiểu dân”, “học dân” và “có trách nhiệm với dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm (2016-2020), các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã phối hợp với địa phương nơi đóng quân tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, truyền thống vẻ vang của Đảng, quân đội, quân chủng, các quy định về bảo vệ trận địa phòng không, bảo vệ an toàn căn cứ sân bay... Quân chủng hỗ trợ kinh phí, nhân lực giúp nhân dân làm mới đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh, mương nội đồng, thu hoạch lúa, hoa màu; ủng hộ cây, con giống và trao hàng vạn bộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh, đồng bào nghèo và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, trị giá hơn 40 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới 14 "nhà đồng đội”, nhà tình nghĩa, nhà "mái ấm công đoàn", tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Huy động 46 lần chuyến máy bay, 845 lượt phương tiện (ô tô, xuồng) và hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ-cứu nạn, giúp dân chữa cháy 120ha rừng.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức 112 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Chỉ tính riêng năm 2019, quân chủng đã tổ chức hành quân đến 21 địa phương thực hiện hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa với 2.516 lượt người tham gia, tặng quà trị giá 746 triệu đồng... Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020, toàn quân chủng đã có 28 tập thể, 48 cá nhân điển hình tiên tiến và 20 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”; hằng năm có hơn 85% đầu mối đơn vị trực thuộc quân chủng và hơn 98% đơn vị cơ sở đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”; trong đó có không ít điển hình “Dân vận khéo” để lại dấu ấn, tạo sức lan tỏa sâu rộng như: Trường Sĩ quan Không quân, Sư đoàn 375, Sư đoàn 372, Viện Y học PK-KQ...

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Quân chủng PK-KQ hoàn thành nhiệm vụ; góp phần giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và quân chủng được củng cố, tăng cường.

Thiếu tướng BÙI TỐ VIỆT, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân